riko logo
--  RiKO  SENSORS  THILAND --

 
telephone symbol button  Tel : 02-821-5135
            HotLine : 089-206-2445
line riko thailandfacebook riko thailand

เลือกใช้ Fiber optic sensor หรือ Photoelectric sensor?

                                 บางคนอาจสงสัยการเลือกใช้งานระหว่าง Fiber optic sensor และ Photoelectric sensor ว่าควรเลือกใช้เมื่อไหร่ เนื่องจากเซนเซอร์ทั้งสองประเภทอาศัยหลักการทำงานการสะท้อนของแสงในการตรวจจับชิ้นงานเหมือนกัน แล้วเราควรใช้เมื่อไรและเซนเซอร์ทั้งสองประเภทแตกต่างกันอย่างไร (สามารถดูบทความหลักการทำงานเพิ่มเติมได้ที่ ไฟเบอร์ออบติกเซนเซอร์คืออะไร? หลักการทำงานของโฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์ ) เบื้องต้นเรามาดูลักษณะรูปร่างกันก่อน

โฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์ / Photoelectric sensor

 photo sensor pic

            Photoelectric sensor มีลักษณะรูปร่างเป็นทรงสีเหลี่ยมหรือทรงกระบอกตามแต่ผู้ผลิตต่างๆ โดยภายในจะชุดปล่อยแสงผ่านเลนส์ด้านหน้าเพื่อยิงไปยังวัตถุและชุดรับเพื่อรับแสงจากการสะท้อนกลับมายังวงจรเพื่อประมวลผลในการตรวจจับวัตถุ โดยทั่วไปแล้วโฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์จะมีขนาดรูปร่างค่อนข้างใหญ่ แต่อาจจะมีบางรุ่นที่มีขนาดเล็กตามแต่ละยี่ห้อ 

ไฟเบอร์ออพติกเซนเซอร์ / Fiber Optic sensor

                               จะประกอบด้วย สายไฟเบอร์ออฟติกและไฟเบอร์แอมป์พลิฟายเออร์  โดย สายไฟเบอร์มีหน้าที่นำพาแสงจากไฟเบอร์แอมป์พลิฟายเออร์ไปยังวัตถุพร้อมรับแสงที่สะท้อนกลับเข้าไปสู่ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์เพื่อประมวลผลต่อไป

fiber optic pic     Fiber optic sensor จะมีส่วนประกอบด้วยกัน 2 ส่วนคือ ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์ และสายไฟเบอร์ออพติก โดยไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์มีวงจรภายในมีหน้าที่ในการปล่อยแสงเพื่อยิงไปยังวัตถุและส่วนภาครับแสงเพื่อคำนวณปริมาณแสงที่กลับมาและทำหน้าที่ในการตัดสินใจว่ามีวัตถุที่ต้องการตรวจจับหรือไม่ ส่วนสายไฟเบอร์ออพติกจะต่อเข้ากลับไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์เพื่อนำพาแสงออกไปยังส่วนปลายที่ส่องไปยังวัตถุ และรับแสงที่สะท้อนกลับมาส่งไปยังไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์เพื่อประมวลผลต่อไป

 

ความแตกต่างระหว่าง Fiber optic sensors กับ Photoelectric sensors

       

photo sensor detect small object          แสงที่ปล่อยออกจากโฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์จะกระจายออกเป็นมุม 60 องศา เมื่อต้องการตรวจจับวัตถุที่มีขนาดเล็ก ปริมาณแสงที่จะสะท้อนวัตถุกลับไปยังเซนเซอร์จะน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณแสงที่ปล่อยออกมา จึงทำให้โฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์จะไม่รู้ว่ามีวัตถุเข้ามาหรือไม่

 

fiber sensor detect small object         แสงที่ปล่อยออกจากแอมพลิฟายเออร์จะถูกสายไฟเบอร์ออพติกนำพาแสงไปยังวัตถุให้ใกล้ที่สุด ดังนั้นแสงที่จะสะท้อนวัตถุกลับมาจึงมีปริมาณมากเมื่อเทียบกลับปริมาณแสงที่ปล่อยออกไป

 

สรุปความแตกต่างและการเลือกใช้ Fiber optic sensors และ Photoelectric sensors

 Topic  Photoelectric sensors Fiberoptic sensors
ขนาดของวัตถุที่ต้องการตรวจจับ ตรวจจับชิ้นงานทั่วไปและขนาดใหญ่ ตรวจจับได้เล็กกว่า 
ระยะการตรวจจับ (Diffuse Type) ได้ไกลกว่า ได้ระยะใกล้ๆ
พื้นที่ในการติดตั้ง ใช้พื้นที่มากกว่า ใช้พื้นที่น้อยกว่า
(สายไฟเบอร์มีให้เลือกใช้งานจำนวนมาก)
ความเร็วในการตรวจจับ ช้ากว่า เร็วกว่า
 ราคา ถูกกว่า แพงกว่า