riko logo
--  RiKO  SENSORS  THILAND --

 
telephone symbol button  Tel : 02-821-5135
            HotLine : 093-915-1642
line riko thailandfacebook riko thailand

RIKO FIBER OPTIC

fiberoptic main picture

คุณสมบัติ                                                                                                            

     สายไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ RIKO มีหลากหลายขนาดหลายรุ่น ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมและการประยุกต์ใช้งานสำหรับงานต่างๆ ตามพื้นที่ติดตั้ง สายไฟเบอร์ออปติก RIKO มีการออกแบบให้สายมีความยิดหยุ่นสูง ป้องกันการหักงอของสาย ปลายหัวไฟเบอร์ถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทานด้วยวัสดุคุณภาพสูงและการผลิตที่ได้มาตรฐาน   
FIBER OPTIC SENSOR PR 620 B1 APPLICATION FIBER OPTIC SENSOR PRD 420 T01 APPLICATION FIBER OPTIC SENSOR PT 20ML 20 APPLICATION FIBER OPTIC SENSOR PT 420D T01 APPLICATION 1
FIBER OPTIC SENSOR PT 20ML 20 APPLICATION 1 FIBER OPTIC SENSOR PT 420 B1 APPLICATION FIBER OPTIC SENSOR PTD 420 T01 APPLICATION FIBER OPTIC SENSOR PT 420 APPLICATION


ข้อมูลจำเพาะ  
Diffuse Type   fiber optic diffuse

MODEL DIMENSION SPECIFICATION
    สาย Single Core สำหรับตรวจจับงานทั่วไป คุ้มค่า ราคาประหยัด 

PR-620-B1

PR 620 B1 RIKO FIBEROPTIC

RIKO FIBER OPTIC SENSOR PR 620 B1 DIMENSION
 • Fiber Type : Standard
 • Sensing distance : 180 mm.
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R25

PRD-420-B1

PRD 420 RIKO FIBEROPTIC

RIKO FIBER OPTIC SENSOR PRD 420 B1 DIMENSION
 • Fiber Type : Precision
 • Sensing distance : 50 mm.
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R15

PRD-320-B1

PRD 320 B1 RIKO FIBEROPTIC

RIKO FIBER OPTIC SENSOR PRD 320 B1 DIMENSION
 • Fiber Type : Precision
 • Sensing distance : 50 mm.
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R15
    สาย Coaxial สำหรับตรวจจับที่ต้องการความละเอียดมากยิ่งขึ้น 

PRC–620

PRC 620 RIKO FIBEROPTIC

RIKO FIBER OPTIC SENSOR PRC 620 DIMENSION
 • Fiber Type : Coaxial
 • Sensing distance : 140 mm.
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R25

PRC–420

PRC 420 RIKO FIBEROPTIC

RIKO FIBER OPTIC SENSOR PRC 420 DIMENSION
 • Fiber Type : Coaxial
 • Sensing distance : 60 mm.
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R15

PRC–320

PRC 320 RIKO FIBEROPTIC

RIKO FIBER OPTIC SENSOR PRC 320 DIMENSION
 • Fiber Type : Coaxial
 • Sensing distance : 60 mm.
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R15
    ลำแสงขนาดเล็ก สำหรับตรวจจับวัตถุขนาดเล็กหรือช่วยเพิ่มความเสถียรในการตรวจจับ 

PR-620-B5

PR 620 B1 RIKO FIBEROPTIC

RIKO FIBER OPTIC SENSOR PR 620 B5 LENS BUILT IN FIBER DIMENSION
 • Fiber Type : Small Light Spot 
 • Sensing distance : 100 mm. / Spot dia 20 mm
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R15

PRC-620-L3

PR 620 B1 RIKO FIBEROPTIC

RIKO FIBER OPTIC SENSOR PRC 620 L3 DIMENSION
 • Fiber Type : Small Light Spot 
 • Sensing distance : 30 mm / Spot dia 2.5 mm
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R15
   สายแบบทำมุม 90 องศา ลดการหักงอของสาย 

PR-620-T01

PR 620 T01 RIKO FIBEROPTIC

RIKO FIBER OPTIC SENSOR PR 620 T02 DIMENSION
 • Fiber Type :Standard
 • Sensing distance : 60 mm.
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R25

PRD-420-T01

PR 620 T01 RIKO FIBEROPTIC

RIKO FIBER OPTIC SENSOR PRD 420 T01 DIMENSION
 • Fiber Type : Precision
 • Sensing distance : 30 mm.
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R15

PRD-320-T01

PRD 320 T01 RIKO FIBEROPTIC

RIKO FIBER OPTIC SENSOR PRD 320 T01 DIMENSION
 • Fiber Type : Precision
 • Sensing distance : 30 mm.
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R15
   ลักษณะแสงออกมาเป็นแถบ สำหรับตรวจจับแบบพื้นที่ 

FR-50ML-20

FR 50ML 20 AREA DETECITION RIKO FIBEROPTIC

RIKO FIBER OPTIC SENSOR FR 50ML 20 DIMENSION
 • Fiber Type : Mulitple Core
 • Sensing distance : 140 mm.
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R5

PR-20ML-20

PR 20ML 20 RIKO FIBEROPTIC

RIKO FIBER OPTIC SENSOR PR 20ML 20 DIMENSION
 • Fiber Type : Multiple Core
 • Sensing distance : 140 mm.
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R5
   ทนความร้อน สำหรับติดตั้งในพื้นทีที่อุณหภูมิสูงๆ 

FGR-610(R)

FGR 610R HEAT RESISTANT RIKO FIBEROPTIC

RIKO FIBER OPTIC SENSOR FGR 610R DIMENSION
 • Fiber Type : Glass Fiber
 • Sensing distance : 160 mm.
 • Operate temperature : -40Cο to +250Cο
 • Minimum bending radius : R23

FGR-410(R)

FGR 410R HEAT RESISTANT RIKO FIBEROPTIC

RIKO FIBER OPTIC SENSOR FGR 410R DIMENSION
 • Fiber Type : Glass Fiber
 • Sensing distance : 160 mm.
 • Operate temperature : -40Cο to +250Cο
 • Minimum bending radius : R23
    หัวทรงแบน สำหรับติดตั้งพื้นที่ที่จำกัด 


ข้อมูลจำเพาะ
Thru beam Type    fiber optic thrubeam

MODEL DIMENSION SPECIFICATION
    สำหรับตรวจจับงานทั่วไป คุ้มค่า ราคาประหยัด 
PTS2-620-B4
PTS2 620 B4 RIKO FIBER OPTIC BUILT IN LENS
PTS2 620 B4 RIKO FIBER OPTIC DIMENSION
 • Fiber Type : Standard
 • Sensing distance : 1000 mm.
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R12
PT-420-B1
PT 420 B1 RIKO FIBEROPTIC
RIKO FIBER OPTIC SENSOR PT 420 B1 DIMENSION
 • Fiber Type : Standard
 • Sensing distance : 1000 mm.
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R25
PT-320-B1
PT 420 B1 RIKO FIBEROPTIC
RIKO FIBER OPTIC SENSOR PT 320 B1 DIMENSION  
 • Fiber Type : Standard
 • Sensing distance : 1000 mm.
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R25
   สายแบบทำมุม 90 องศา ลดการหักงอของสาย 
PTS2-420-T05

PTS2 420 T05 RIKO FIBER OPTIC 90 DEGREE BUILT IN LNES
PTS2 420 T05 RIKO FIBER OPTIC DIMENSION  
 • Fiber Type : Standard
 • Sensing distance : 700 mm.
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R15
PTD-420-T01

PTD 420 T01 RIKO FIBEROPTIC
RIKO FIBER OPTIC SENSOR PTD 420 T01 DIMENSION
 • Fiber Type : Precision
 • Sensing distance : 200 mm.
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R10
PT-320-T01

PT 320 T01 90 DEGREE RIKO FIBEROPTIC
RIKO FIBER OPTIC SENSOR PT 320 T01 DIMENSION
 • Fiber Type : Precision
 • Sensing distance : 400 mm.
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R25
   ทนความร้อน สำหรับติดตั้งในพื้นทีที่อุณหภูมิสูงๆ 
FGT-410(R)

FGT 410R HEAT RESISTANT RIKO FIBEROPTIC
RIKO FIBER OPTIC SENSOR FGT 410 DIMENSION
 • Fiber Type : Standard
 • Sensing distance : 1000 mm.
 • Operate temperature : -55Cο to +250Cο
 • Minimum bending radius : R25
    ลักษณะแสงที่ออกมาเป็นแถบกว้างแบบพื้นที่ สำหรับวัตถุที่ตำแหน่งไม่แน่นอน หรือวัตถุมีการเคลื่อนที่ 
PT-100ML-20

PTC 060AL 20 RIKO FIBER OPTIC AREA DETECTION
PT 100ML 20 RIKO FIBER OPTIC DIMENSION
 • Fiber Type : Multiple Core
 • Sensing distance : 150 mm.
 • Sensing width : 100mm
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R40
 • Light angle : 60ο
PTC-060ML-20
PTC 060AL 20 RIKO FIBER OPTIC AREA DETECTION
PTC 060AL 20 RIKO FIBER OPTIC DIMENSION
 • Fiber Type : Multiple Core
 • Sensing distance : 50 mm.
 • Sensing width : 39mm
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R5
 • Light angle : 60ο
PT-20ML-20
PT 20ML 20 AREA RIKO FIBEROPTIC
RIKO FIBER OPTIC SENSOR PT 20ML 20 DIMENSION  
 • Fiber Type : Multiple Core
 • Sensing distance : 1000 mm.
 • Sensing width : 14.5mm
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R5
 • Light angle : 60ο
   ลักษณะแบบก้ามปู
FTA-SU05-10
FTA SU05 10 RIKO FIBER OPTIC FORK
FTA SU05 10 RIKO FIBER OPTIC FORK DIMENSION
 • Fiber Type : Single Core
 • Sensing distance : 5 mm.
 • Operate temperature : -55Cο to +70Cο
 • Minimum bending radius : R