riko logo
--  RiKO  SENSORS  THILAND --

 
telephone symbol button  Tel : 02-821-5135
            HotLine : 093-915-1642
line riko thailandfacebook riko thailand

 Safety Laser Scanner - AS series

lidar laser scanner wide area detection hilight

คุณสมบัติ เลเซอร์สแกนเนอร์  รุ่น AS-33

  • เลเซอร์สแกน ครอบคลุมพื้นที่การตรวจจับได้ไกลสูงสุดถึง 10 เมตร และรัศมีการสแกน 270 องศา ช่วยให้การตรวจจับครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง
  • สามารถตรวจจับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและรวดเร็ว เลเซอร์สามารถสแกนได้ละเอียดถึง 0.5 องศา และความเร็วในการสแกน 25 Hz 
  • พร้อมเอาท์พุทที่มีมาให้ถึง 4 ช่องสัญญาณ ช่วยให้สามารถส่งสัญญาณเตือนได้หลายระดับ
  • ตั้งค่าพื้นที่ที่ต้องการตรวจจับได้ตามต้องการ สามารถกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ให้เครื่องตรวจจับได้ถึง 16 พื้นที่
  • รองรับการสแกนแบบ self learning background exclusion 
  • พร้อมไฟแสดงผลสถานะต่างๆบนหน้าเครื่อง ช่วยให้สามารถสังเกตุการทำงานต่างๆของเครื่องเลเซอร์สแกน

Wide Detection

    เลเซอร์สแกนเนอร์ รุ่น AS-33 เพียงหนึ่งตัวสามารถครอบคลุมพื้นที่การตรวจจับได้ไกลถึง 10 เมตร และตรวจจับได้กว้างถึง 270 องศา ช่วยให้การตรวจจับครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างทั่วถึง เช่นในพื้นที่อันตรายต่างๆที่ต้องการควบคุมการเข้าออก หรือพื้นที่ที่ต้องการรักษาความปลอดภัยต่างๆ และยังสามารถวาดกำหนดบริเวณพื้นที่ที่ต้องการได้ถึง 16 จุด เลเซอร์สแกนเนอร์ AS-33 ใช้การตรวจจับด้วยเทคโนโลยี TOF ช่วยให้สามารถทะลุทะลวงฝุ่นหรือหมอกควันต่างๆได้เป็นอย่างดี  

laser scanner wide area detection demonstrationLaser scanner applications

laser scanner wide area detection for security application      สำหรับระบบการทำงานแบบอัตโนมัติในโรงงาน เช่น การเคลื่อนย้ายสินค้าหรือการบรรจุด้วยหุ่นยนต์ จำเป็นที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูง   และควบคุมพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ด้วยการควบคุมการเข้าออกพื้นที่เพื่อหลีกเลียงอันตรายที่จะเกิดขึ้น   เลเซอร์สแกนเนอร์ รุ่น AS-33 จึงเหมาะอย่างยิ่งในการช่วยตรวจจับผู้ปฎิบัติงานที่เดินเข้ามายังพื้นที่ที่อันตรายที่กำหนดไว้ หากผู้ปฎิบัติงานเข้ามายังพื้นที่ที่กำหนดเซนเซอร์จะส่งสัญญาณไปยังเครื่องจักร เพื่อช่วยลดความเร็วหรือหยุดการทำงานของหุ่นยนต์ซึ่งช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้  

 

laser scanner wide area detection for agv guidance

    การทำงานของรถขนสินค้าอัตโนมัติ AGV  ในการเคลื่อนที่นั้นความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งทั้งกับสิ่งแวดล้อมล้อมด้านและกับผลิตภัณฑ์สินค้าบนรถ AGV จึงเหมาะอย่างยิ่งในการนำเลเซอร์สแกนเนอร์ รุ่น AS-33 มาประยุกต์ใช้งานกับรถอัตโนมัติ AGV เพื่อช่วยหลีกหลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆได้เป็นอย่างดี  ด้วยระยะการตรวจจับครอบคลุมได้ไกลถึง 10 เมตร และความถี่ในการสแกนเพื่อตรวจจับ 25 Hz ซึ่งเพียงพอสำหรับความเร็วเคลื่อนที่ปกติของรถ AGV นอกจากนี้ความละเอียดของการสแกนเลเซอร์ 0.5º ช่วยให้ประสิทธิภาพในการตรวจจับมีประสิทธิภาพสูงสุด 
    เลเซอร์สแกนเนอร์รุ่น AS-33 สามารถที่ออกแบบพื้นที่ที่ต้องการตรวจจับได้อย่างอิสระ พร้อมเอาท์พุท 4 ช่องสัญญาณ ช่วยให้สามารถตั้งระดับพื้นที่ในการส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ในระยะตรวจจับต่างๆกันได้

   

laser scanner wide area detection self tuning function         การนำเลเซอรสแกนเนอร์นิรภัย AS-33 ไปประยุกต์ใช้งานสำหรับไลน์ประกอบอัตโนมัติหรือระบบสายพานต่างๆ ด้วยฟังก์ชั่น Self learning ช่วยให้ เซนเซอร์สามารถแยกแยะ สินค้าหรือชิ้นส่วนในไลน์หรือบนสายพานให้ยอมเข้ามาในพื้นที่ที่ตรวจจับ และตรวจจับสิ่งผิดปกตือื่นๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยส่งสัญญาณเพื่อให้สายพานหรือเครื่องจักรหยุดทำงานทันทีเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมนอเหนือจากสินค้าเท่านั้น นอกจากนี้ นอกจากนี้เลเซอร์สแกนนิรภัย AS-33 ยังมีไฟแสดงสถานะต่างๆ เพื่อให้สามารถสังเกตการทำงานของเซนเซอร์ได้ตลอดเวลา 

  


Laser Scanner Control Software

          เลเซอร์สแกนเนอร์ รุ่น AS-33 สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆได้ทั้งหมด โดยสามารถสังเกตุพื้นที่ที่เลเซอร์ทำการสแกนสิ่งแวดล้อมล้อมด้าน ณ ขณะนั้นได้ในแบบ real time  สามารถเลือกวาดกำหนดพื้นที่ที่ต้องการตรวจจับได้อย่างอิสระ และสามารถตั้งเอาท์พุทให้สอดคล้องการพื้นที่ที่ต้องการตรวจจับตามต้องการ

           laser scanner wide area detection software

 


ข้อมูลจำเพาะ Laser Scanner รุ่น AS

Scanning principle TOF
Light source Infrared laser(905nm)
Max. sensing range 10m (70% reflectivity) / 4m (10% reflectivity)
Scanning angle range 270ο
Sampling frequency 18 KHz/54 KHz
Scanning frequency 25 Hz
Resolution 0.5ο
Measuring accuracy ± 2 cm (within the range of 10m)
Response time 40 ms
Startup relay < 10 s
Switch input Quantity : 6 (NPN)
Switch output Quantity : 4 (3 for area signal, 1 for warning)
Communication interface USB-TYPE C (serial port)
Operating voltage DC 9-28V
Power consumption Power rating : <1W (no load) Starting power : <3W (no load)
Working temperature -10 οC to 50 οC
Storage temperature -20 οC to 70 οC
Humidity < 85% RH (non-condensing)
Protection degree IP65
Ambient brightness 80,000 lux
Weight 171 g

 

Dimension : 

laser scanner lidar dimension