riko logo
--  RiKO  SENSORS  THILAND --

 
telephone symbol button  Tel : 02-821-5135
            HotLine : 089-206-2445

Color & Mark SENSOR

 

Color sensor รุ่น CS  เซนเซอร์ตรวจจับสี 

sub model cs series color sensor
 • ตรวจจับสีตามต้องการด้วยแสง RGB
 • เลือกใช้ได้ทั้งแบบ Color mode และ Mask mode
 • หน้าจอแสดงผลตัวเลขพร้อมปุ่มกดภายในตัว
 • สามารถบันทึกสีได้ถึง 4 สีด้วย bank function

        red arrow ข้อมูลเพิ่มเติม

 Mark sensor รุ่น CTS ตรวจจับตำแหน่งมาร์ค ความต่างสี 

MARK SENSOR CTS SENSOR PRODUCT MENU
 • ตรวจจับตำแหน่งมาร์คต่างๆบนงานทึบแสง เช่น ตำแหน่งมาร์คสำหรับงานพิมพ์ฉลากบนกระดาษ
 • สามาารถเลือกสีของแสงในการตรวจจับเพื่อความแม่นยำ
 • ลำแสงขนาดเล็กสุด 1.5 มม
 • พร้อมปุ่มหมุนปรับระดับการตรวจจับ และสวิทซ์เลือก L.on / D.on 

        red arrow ข้อมูลเพิ่มเติม

 


 

Label sensor รุ่น SU07 ตรวจจับมาร์คบนงานใส 

SU07-NP U Shape Photoelectric sensor
 • ตรวจจับตำแหน่งมาร์คต่างๆบนงานใสหรือโปร่งแสง เช่น ตำแหน่งมาร์คบนฟิลม์ใสของฝาถ้วยน้ำดืม
 • ลักษณะก้ามปู ระยะห่าง 7 มม. แหล่งกำเนิดแสง Red LED 660 nm
 • ปุ่มหมุนปรับระดับการตรวจจับ และไฟแสดงสถานะการทำงานขนาดใหญ่
 • ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ตรวจจับตำแหน่งมาร์กบนฉลากต่างๆ ตรวจจับตำแหน่งสติกเกอร์
 • สัญญาณ OUTPUT รองรับได้ทั้ง NPN/PNP และเลือกใช้งาน NO/NC ได้ภายในตัวเดียวกัน

        red arrow ข้อมูลเพิ่มเติม