riko logo
--  RiKO  SENSORS  THILAND --

 
telephone symbol button  Tel : 02-821-5135
            HotLine : 089-206-2445
line riko thailandfacebook riko thailand

เลือกใช้งาน Area sensor อย่างไร?

                             AREA SENSOR RIKO ASP4004               AREA SENSOR RIKO ASP2016

                   เซนเซอร์ม่านแสง (Area Sensor)  ประกอบด้วยตัวส่งและตัวรับ ลักษณะเป็นแท่งยาว ติดตั้งเข้าหากันเหมือนโฟโต้อิเล็กทริกเซนเซอร์แต่จะปล่อยแสงออกมาหลายแกนลำแสงลักษณะเหมือนม่าน ระยะห่างระหว่างแกนลำแสงและความถี่ขึ้นอยู่กับรุ่นและความยาว การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ม่านแสง (Area Sensor) โดยมากใช้ในการป้องกันมือและร่างกายผู้ปฎิบัติงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักร หรือใช้ตรวจจับวัตถุเป็นพื้นที่กว้างหรือวัตถุที่เคลื่อนที่ไม่แน่นอน

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกเซนเซอร์ม่านแสง (Area Sensor)

RIKO AREA SENSOR SELECTION GUIDE
  1. ระยะห่างแกนลำแสงที่ใช้ในการตรวจจับ โดยทั่วไปแล้วจะมีระยะห่าง 10,20,40มม.ให้เลือก ขึ้นอยู่กับขนาดของสิ่งที่เคลื่อนผ่านม่านแสง โดยที่ระยะห่างแกนลำแสงต้องน้อยกว่าขนาดของวัตถุ
  2. ความสูงของม่านแสง เพื่อให้ครอบคลุมกับพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องการตรวจจับ
  3. ระยะห่างระหว่างตัวส่งและตัวรับ สามารถติดตั้งได้ไกลพอที่จะครอบคลุมพื้นที่ด้านกว้างได้พอ

 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ม่านแสง (Area Sensors)

application for area sensor riko
ใช้เซนเซอร์ในการตรวจสอบการนำเข้าออกของอะไหล่

application for area sensor riko 2 
ตรวจจับวัตถุหลังจากการฉีดขึ้นรูป

application for area sensor riko 1
ป้องกันผู้ปฎิบัติยื่นมือเข้าไปขณะเครื่องจักรทำงาน

application for area sensor riko 3 
ตรวจนับสินค้าปลายสายพาน