riko logo
--  RiKO  SENSORS  THILAND --

 
telephone symbol button  Tel : 02-102-5314
            HotLine : 089-206-2445

RIKO FIBER OPTIC

fiberoptic main picture

คุณสมบัติ                                                                                                            

     สายไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ RIKO มีหลากหลายขนาดหลายรุ่น ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมและการประยุกต์ใช้งานสำหรับงานต่างๆ ตามพื้นที่ติดตั้ง สายไฟเบอร์ออปติก RIKO มีการออกแบบให้สายมีความยิดหยุ่นสูง ป้องกันการหักงอของสาย ปลายหัวไฟเบอร์ถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทานด้วยวัสดุคุณภาพสูงและการผลิตที่ได้มาตรฐาน   

ข้อมูลจำเพาะ  
Diffuse Type   fiber optic diffuse

Model Size Detecting Distance Application
PR-620-B1
PR 620 B1 RIKO FIBEROPTIC
M6 PR 620 B1 RIKO FIBEROPTIC DETECTING DISTANCE 1   สายไฟเบอร์ออปติกขนาดเกลียว M6 เป็นแบบ Diffuse สายไฟเบอร์แบบ Single core สำหรับใช้งานทั่วๆไป
PRC-620
PRC 620 RIKO FIBEROPTIC
M6 PRC 620 RIKO FIBEROPTIC DETECTING DISTANCE   สายไฟเบอร์ออปติกขนาดเกลียว M6 เป็นแบบ Diffuse สายไฟเบอร์แบบ Multi core สำหรับใช้งานที่ต้องการความละเอียดในการตรวจจับ
FRC-510
FRC 510 RIKO FIBEROPTIC
Ø5 mm FRC 510 RIKO FIBEROPTIC DETECTING DISTANCE   สายไฟเบอร์ออปติกขนาด 5 มม. เป็นแบบ Diffuse สายไฟเบอร์แบบ Multi core สำหรับใช้งานที่ต้องการความละเอียดในการตรวจจับ
PRD-420-B1
PRD 420 RIKO FIBEROPTIC
M4 PRD 420 RIKO FIBEROPTIC DETECTING DISTANCE  สายไฟเบอร์ออปติกขนาดเกลียว M4 เป็นแบบ Diffuse สายไฟเบอร์แบบ Single core สำหรับใช้งานทั่วๆไป
PRC-420
PRC 420 RIKO FIBEROPTIC
M4 PRC 420 RIKO FIBEROPTIC DETECITNG DISTANCE  สายไฟเบอร์ออปติกขนาดเกลียว M4 เป็นแบบ Diffuse สายไฟเบอร์แบบ Multi core สำหรับใช้งานที่ต้องการความละเอียดในการตรวจจับ
PRD-320
PRD 320 B1 RIKO FIBEROPTIC
M3 PRD 320 RIKO FIBEROPTIC DETECTING DISTANCE  สายไฟเบอร์ออปติกขนาดเกลียว M3 เป็นแบบ Diffuse สายไฟเบอร์แบบ Single core สำหรับใช้งานทั่วๆไป
PRC-320
PRC 320 RIKO FIBEROPTIC
M3 PRC 320 RIKO FIBEROPTIC DETECITNG DISTANCE Copy  สายไฟเบอร์ออปติกขนาดเกลียว M3 เป็นแบบ Diffuse สายไฟเบอร์แบบ Multi core สำหรับใช้งานที่ต้องการความละเอียดในการตรวจจับ
PRC4-120
PRC4 120 RIKO FIBER OPTIC
Ø 1.5 mm PRC4 120 RIKO FIBER OPTIC DETECING DISTANCE  สายไฟเบอร์ออปติกขนาด 1.5 มม.เป็นแบบ Diffuse สายไฟเบอร์แบบ Multi core สำหรับใช้งานในที่ที่พื้นที่คับแคบ ไม่มีพื้นที่มากในการติดตั้ง ใช้กับงานทีต้องการความละเอียดในการตรวจจับ 
PR-620-T02
PR 620 T01 RIKO FIBEROPTIC
M6 PR 620 T01 RIKO FIBEROPTIC DETECITNG DISTANCE  สายไฟเบอร์ออปติกขนาดเกลียว M6 เป็นแบบ Diffuse สายไฟเบอร์แบบ Single core ออกแบบให้มีลักษณะรูปตัว L เพื่อลดปัญหาการหักงอของสายไฟเบอร์ ใช้สำหรับใช้งานทั่วๆไป
PRD-320-T01
PRD 320 T01 RIKO FIBEROPTIC
M3 PRD 320 T01 RIKO FIBEROPTIC DETECING DISTANCE  สายไฟเบอร์ออปติกขนาดเกลียว M3 เป็นแบบ Diffuse สายไฟเบอร์แบบ Single core ออกแบบให้มีลักษณะรูปตัว L เพื่อลดปัญหาการหักงอของสายไฟเบอร์ ใช้สำหรับใช้งานทั่วๆไป
PR-20ML
PR 20ML 20 RIKO FIBEROPTIC
25x19x6 mm PR 20ML RIKO FIBEROPTIC DETECTING DISTANCE   สายไฟเบอร์ออปติกรูปแบบปล่อยแสงเป็นพื้นที่ เป็นแบบ Diffuse สำหรับตรวจสอบชิ้นงานที่ตำแหน่งไม่คงที่ , ตรวจสอบชิ้นงานที่มีพื้นที่มากขึ้น

ข้อมูลจำเพาะ
Thru beam Type    fiber optic thrubeam

Model Size Detecting Distance Application
FT-620
FT 620 RIKO FIBEROPTIC
M6 FT 620 RIKO FIBEROPTIC DETECING DISTANCE  สายไฟเบอร์ออปติกขนาดเกลียว M6 เป็นแบบ Thru beam สายไฟเบอร์แบบ Single core สำหรับใช้งานทั่วๆไป
PT-420-B1
PT 420 B1 RIKO FIBEROPTIC
M4 PT 420 B1 RIKO FIBEROPTIC DETECING DISTANCE  สายไฟเบอร์ออปติกขนาดเกลียว M4 เป็นแบบ Thru beam สายไฟเบอร์แบบ Single core สำหรับใช้งานทั่วๆไป
PT-320-B1
PTD 420 B1 RIKO FIBEROPTIC
M3 PT 320 B1 RIKO FIBEROPTIC DETECING DISTANCE Copy  สายไฟเบอร์ออปติกขนาดเกลียว M3 เป็นแบบ Thru beam สายไฟเบอร์แบบ Single core สำหรับใช้งานทั่วๆไป
PTD-420-B1
PT 320 B1 RIKO FIBEROPTIC
M4 PTD 420 B1 RIKO FIBEROPTIC DETECING DISTANCE Copy  สายไฟเบอร์ออปติกขนาดเกลียว M4 เป็นแบบ Thru beam สายไฟเบอร์แบบ Single core ขนาดเล็ก สำหรับตรวจจับงานชิ้นเลฺ็กๆ
PTD-320-B1
PTD 320 B1 RIKO FIBEROPTIC
M3 PTD 320 B1 RIKO FIBEROPTIC DETECING DISTANCE  สายไฟเบอร์ออปติกขนาดเกลียว M3 เป็นแบบ Thru beam สายไฟเบอร์แบบ Single core ขนาดเล็ก สำหรับตรวจจับงานชิ้นเลฺ็กๆ
PT-420
PT 420 T01 RIKO FIBEROPTIC
M4 PT 420 T01 RIKO FIBEROPTIC DETECING DISTANCE  สายไฟเบอร์ออปติกขนาดเกลียว M4 เป็นแบบ Thru beam สายไฟเบอร์แบบ Single core รูปร่างลักษณะตัว L ป้องกันการหักงอของสาย สำหรับใช้ตรวจจับงานทั่วๆไป
PT-320
PT 320 T01 RIKO FIBEROPTIC
M3 PT 320 T01 RIKO FIBEROPTIC DETECING DISTANCE Copy  สายไฟเบอร์ออปติกขนาดเกลียว M3 เป็นแบบ Thru beam สายไฟเบอร์แบบ Single core รูปร่างลักษณะตัว L ป้องกันการหักงอของสาย สำหรับใช้ตรวจจับงานทั่วๆไป
FT-320DFT 320D T41L RIKO FIBEROPTIC Ø 2.88 x 30 mm FT 320D T41L RIKO FIBEROPTIC DETECTING DISTANCE  สายไฟเบอร์ออปติกเป็นแบบ Thru beam ออกแบให้ปล่อยแสงด้านข้าง (Side View) สำหรับใช้ตรวจจับงานในลักษณะปล่อยแสงทางตรงไม่ได้หรือติดตั้งในพื้นที่แคบๆ
PT-20ML
PT 20ML 20 RIKO FIBEROPTIC
25x19x6 mm PT 20ML RIKO FIBEROPTIC DETECING DISTANCE  สายไฟเบอร์ออปติกเป็นแบบ Thru beam ออกแบให้ปล่อยแสงมาเป็นพื้นที่กว้าง 20 มม. ตรวจสอบในลักษณะวงกว้าง ตรวจจับงานที่มีตำแหน่งไม่แน่นอน, ตรวจจับขนาด
FL-30ML
FT 30ML 20 RIKO FIBEROPTIC
M3 FT 30ML 20 RIKO FIBEROPTIC DETECING DISTANCE สายไฟเบอร์ออปติกเป็นแบบ Thru beam ออกแบให้ปล่อยแสงมาเป็นพื้นที่กว้าง 30 มม. ตรวจสอบในลักษณะวงกว้าง ตรวจจับงานที่มีตำแหน่งไม่แน่นอน, ตรวจจับขนาด
FT-50ML
FT 50ML 20 RIKO FIBEROPTIC
38x19x5.1 mm FT 50ML 20 RIKO FIBEROPTIC DETECING DISTANCE Copy สายไฟเบอร์ออปติกเป็นแบบ Thru beam ออกแบให้ปล่อยแสงมาเป็นพื้นที่กว้าง 50 มม. ตรวจสอบในลักษณะวงกว้าง ตรวจจับงานที่มีตำแหน่งไม่แน่นอน, ตรวจจับขนาด